Del denne siden

Logo Telemark Sangerforbund

Logo Telemark Sangerforbund

Kjøreregning

Fylles ut og sendes til kasserer (2019): Unni B.Eldrup

Søknad hederstegn Telemark Sangerforbund

Fylles ut,scannes og sendes i e-post eller i post til leder

skjema kommer

RAPPORTSKJEMA FOR ALLE KOR TIL NSF. (for 2018):

HEDERSTEGNSKJEMA TIL NSF

Skjemaet sendes inn 2 måneder før utdeling skal skje

• 25-årsmerke etter 25 år.
• 40-års diplom og merke etter 40 år. 25 -årsmerket må sendes inn først. 
• 50-års plakett og merke etter 50 år.
• 60-års gave og merke etter 60 år.
• 70-års gave og merke etter 70 år.