Styret i Telemark Sangerforbund

Styret valgt  22.4.2022  

Leder:                   Unni B.Eldrup              Sangk.Samklang /BBK  eldrup@online.no

Nestleder:              Gro Bakke Eriksen       Brevik Bl.Kor  grodan_frosk@hotmail.com

Sekretær:              Gunhild Olsen Moen    Notodden Damekor  golimoe@gmail.com

Kasserer:              Unni B.Eldrup                 Sangkoret Samklang/BBK eldrup@online.no

Styremedlem:     Elisabeth K.Bye               Agitato    elisabeth.k.bye@gmail.com

Styremedlem      Sverre Langhus             Sangf.Midnattsol sverre@langhus.net

1.varamedlem    Heidi Gaustad                 Agitato gresen72.hg@gmail.com

2.varamedlem    Hilde Olsen                      Notodden Damekor hilde.johanne.olsen@nenett.no

Del denne siden